Strukturvalser

Produkt 1 av 3

Produktinformasjon STRUKTURVALSER

 

Valsene passer i og skal brukes i føreklossen HSG2. Med føreklossen kan man kombinere 2 valser samtidlig. I tillegg kan den brukes som "traktor" (dvs. valsen går motsatt vei) 

Alle valser pr. stk. kr. 750,- 

 

1. LF 0,4 mm lineær- (fin) for omdannet snø (finkornet gammel snø og kunstsnø) med lav og moderat luftfuktighet (<70%) ved -5°C og kaldere

2. LM 1,0 mm lineær - (medium) for omdannet snø (kornete gammel snø og kunstsnø) med lav og moderat luftfuktighet (<70%) mellom 2°C og -3°C

3. LG 2,0 mm lineær - (grov)  for omdannet snø (kornete og våt, gammel snø) ved 4°C og varmere, også i kombinasjon med LUF, LUG eller LUGG

4. SLM 1,0 mm skru venstre - (medium) kombinert bruk med SRM som en spesialstruktur for fallende nysnø ved -1°C og kaldere

5. SRM 1,0 mm skru høyre - 

6. SLG 1,5 mm skru venstre - (grov) kombinert bruk med SRG som en spesialstruktur for fallende nysnø ved +1°C og varmere

7. SRG 1,5 mm skru høyre

8. LUF 0,4 mm brutt - (fin) for omdannet snø med høy luftfuktighet (>70%) fra 0°C til -7°C - og for nysnø med høy fuktighet (>70%) mellom -1° og -5°C

9. LUM 1,0 mm brutt - (medium) for omdannet snø mellom +3°C og -1°C og fuktig nysnø mellom +1°C og -1°C 

10. LUG 2,0 mm brutt - (grov) for omdannet snø fra +7°C til +2°C , og våt nysnø ved 0°C og varmere.

11. LUGG 2,0 mm kryss - (krysset) for både våt og veldig våt snø (vårsnø) ved +7°C og varmere

* Priser inkluderer mva. Gratis frakt!